Babymetal – YAVA! Lyrics

[Verse 1]
Paarararara rarara
Dore demo onaji da yo
Minna soo yuu keredo
Nanka chotto chigau yo ne
Yappa chotto chigau ka na

[Bridge 1]
[ Chigau. Chigau. ] Te nani yo?
[ Chigau. Chigau. ] Te iwarete mo
[ Chigau. Chigau. ] Shiran te
Nanka chotto chigau

[Chorus 1]
[ Yabai. ] Ki-ni-natchatte doo shiyoo?
Ki-ni-natchatte doo shiyoo?
Are dotchi? Kore dotchi?
Paarira paarira fuu
[ Yabai. ] Ki-ni-natchatte doo shiyoo?
Ki-ni-natchatte doo shiyoo?
Are dotchi? Kore dotchi?
Paarira paarira paarirarira

[Verse 2]
Dore demo onaji da yo
Minna soo yuu keredo
Nanka chotto chigau yo ne
Yappa chotto chigau desho
[Bridge 2]
[ Chigau. Chigau. ] Te nani yo?
[ Chigau. Chigau. ] Te iwarete mo
[ Chigau. Chigau. ] Chigau
[ Chigau. Chigau. ] Chigau no da
Nanka chotto yappa chotto chigau

[Chorus 2]
[ Yabai. ] Ki-ni-natchatta. Doo shiyoo?

Ki-ni-natchatta. Doo shiyoo?
Are dotchi? Kore dotchi?
Paarira paarira fuu
[ Yabai. ] Ki-ni-natchatta. Doo shiyoo?
Ki-ni-natchatta. Doo shiyoo?
Are dotchi? Kore dotchi?
Paarira paarira paarirarira
Chigau wa

[Bridge 2]
Are wa chigau. Kore mo chigau
Dore mo chigau. Kore mo chigau
Are mo chigau. Kore mo chigau
Kanari chigau. Kanari chigau
Are wa chigau. Kore mo chigau
Dore ga chigau. Kore ga chigau
Are mo chigau. Kore mo chigau
Aa zenbu zenbu chigau
[Chorus 3]
[ Yabai. ] Ki-ni-natchatta. Doo shiyoo?
Ki-ni-natchatta. Doo shiyoo?
Are dotchi? Kore dotchi?
Paarira paarira fuu
[ Yabai. ] Ki-ni-suru na-tte ii desho
Ki-ni-suru na-tte ii desho
Are dotchi? Kore dotchi?
Paarira paarira fuu

[Outro]
[ Demone ] Chigau. Chigau
[ Demone ] Chigau. Chigau
[ Demone ] Chigau
Chigai sugite komaru
Paarira paarira paarirarira

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *