Faizan Showkat – Sahibo Lyrics

Su mei nishey, bi tas nishey
Mea tas nishay qaraar aav
Nakhai tzchondum mea pardeeshay
Panineiy deeshay mea yaar aav

[Intro]
Sahibo sath cham mea chaeniy, Wath mea asleich haavtam
Sahibo sath cham mea chaeniy, Wath mea asleich haavtam

[Chorus]
Koot kaalah roz-e bayzaan
Koot kaalah roz-e bayzaan
Zaen huend mas chaavtam
Sahibo

[Verse 1]
Shakli chus insaan magar, Insaniyat nish baykhabar
Shakli chus insaan magar, Insaniyat nish baykhabar
Hyavtam mat-i imtihaan, Yemi shakli mat-i mandchaavtam
Hyavtam mat-i imtihaan, Yemi shakli mat-i mandchaavtam

[Chorus]
Koot kaalah roz-e bayzaan
Koot kaalah roz-e bayzaan
Zaen huend mas chaavtam
Sahibo

[Verse 2]

Boaztam fariyad-u zaeriy, Soaztam daaden dawa
Boaztam fariyad-u zaeriy, Soaztam daaden dawa
Roeztam har dam meharbaan, Zahn ti par mat paavtam
Roeztam har dam meharbaan, Zahn ti par mat paavtam

[Chorus]
Koot kaalah roz-e bayzaan
Koot kaalah roz-e bayzaan
Zaen huend mas chaavtam
Sahibo

[Verse 3]
Chus lukov nish door pyomut, Chum tavai mohjoor naav
Chus lukov nish door pyomut, Chum tavai mohjoor naav
Tim agar doorann meanish, Tczetiy door zahn mat-e traavtam
Tim agar doorann meanish, Tczetiy door zahn mat-e traavtam

[Chorus]
Koot kaalah roz-e bayzaan
Koot kaalah roz-e bayzaan
Zaen huend mas chaavtam

[Outro]
Sahibo sahibo sahibo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *