Lumsk – Ormin Lange Lyrics

“Og skal eg nord i trollebotten
Og løyse di dotter or vånde
Så vil eg hava det Olafs-skipid
Som dei kallar Ormin Lange”

Åsmund sprang på Olafs båt
Som kallas Ormin Lange
Dei ropad på Torkild Adelfar
Lat no skipid koma til gange

Årinn’ og det forgylte fløy
Bore dei ut at strande
Ded var Åsmund Fregdegævar

Han sille fara af lande

Så vatt dei up det silkisegl
Høgast i seglerå
Dei sille inki på bunkin strjuke
Før dei trollebotten såg

Dei kastad deires anker ned
På den kvitan sand
Det var Åsmund Fregdegævar
Han trød den fyste på land

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *