Shahin Najafi – Nooshoo Ray Lyrics

دریا طوفانیه تی لوتکا خرابه نوشو ری
غم تی ماره بوخور والله ثوابه نوشو ری
دریا طوفانیه تی لوتکا خرابه نوشو ری
غم تی ماره بوخور والله ثوابه نوشو ری
تی مار نگرانه، انه دیل آویزانه
تی مار نگرانه، انه دیل آویزانه
نوشو ری
نوشو ری
نوشو ری
نوشو ری
نوشو ری

مار چوتو تاب بئره ؟
کی خبره بئره؟
مار چوتو تاب بئره ؟
کی خبره بئره؟
مار چوتو تاب بئره ؟
کی خبره بئره؟
مار چوتو تاب بئره ؟
کی خبره بئره؟

دار و درختانه بیدین بوک بئردن
شل ورزایه منم توره بوخوره گردن
دار و درختانه بیدین بوک بئردن
شل ورزایه منم توره بوخوره گردن

پیله دریا ده امی شین نیه بره
روس بزا بکاشته اونه به دره
پیله دریا ده امی شین نیه بره
روس بزا بکاشته اونه به دره، آاااه

آنه ماره بیدم کار کونه بیجاره مین
گالش به پا شلیته تومان کاسه تیانه خو سر گیره مردمه مین
آنه ماره بیدم کار کونه بیجاره مین
گالش به پا شلیته تومان کاسه تیانه خو سر گیره مردمه مین

مار چوتو تاب بئره ؟
کی خبره بئره؟
مار چوتو تاب بئره ؟
کی خبره بئره؟

دار و درختانه بیدین بوک بئردن (دار و درختانه بیدین)

شل ورزایه منم توره بوخوره گردن (شل ورزایه بیدین)
دار و درختانه بیدین بوک بئردن (دار و درختانه بیدین)
شل ورزایه منم توره بوخوره گردن (شل ورزایه بیدین)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *