Sud Sound System – Te Fumanu Lyrics

Gopher, Nandu Popu, Terron Fabio & Don Rico
Beddhru miu statte attentu ca te fumanu, buenu ! Sine te fumanu nu ma capitu beddhru miu statte attentu ca te fumanu, buenu ! Sine te fumanu
Ho tutto nella testa cerco le parole giuste e intanto fuori la tensione a mille la pressione cresce moi, s’ha fatta l’ura cu piensi a ci de li frati toi vue faci male se sinti nu gangaster originale poi ncigni piensi allu perche’ ma di tempo non c’e’ ne non finisce la partita lo sapevi gia’ da prima lu dominiu te porta chianu chianu e piezzu pe piezzu allu struminiu e tocca cu cidi tocca cu spari puru n’amicu o doi trede quattru cinque hmm.. sta sienti, ma quella faccia poi nascondila da tutti quanti niente ha pi valore senza le pistole e spara a quai spara a dhrai ma cu punti la pistola a mucca a quarche dunu nu mbuei cu la faci a nisciunu e allora: nu te mescare sienti nu te mescare ca pe mie l’amici veri suntu quiddri ca quistu nu se miscanu

E statte cittu ca parlu ieu suntu lu boss suntu lu numeru unu a quai la legge sbirri e preti none nu suntu nisciunu e’ inutile ca me ragioni e ca me mini fiumi de parole ragione ne tegnu una e’ de fierru e sulu na fiata la puei sentire mina cuerpi a tiempu ma lu tiempu iddra po fermare cacate sutta quannu me idi pero’ poi nu puzzare tegnu narici docili tiranu sulu cocaina aria bona mentre la merda la innu alli tossici, nu de persona tegnu n’esercitu de vagnuni bueni ieu nu me sporcu mai le mani le usu cu cuntu sulu li milioni ca me dati ui onesti cugghiuni e me la spassu, bionde brune mercedes russe sniff tutti sorpassu su lu chiu forte riccu e potente sullu chiu ressu lu tegnu intra l’uessu nu me spezzu e nu me piegu e tutti m’anu rispettare cacate sutta quannu me idi ieu pe tie suntu lu cumpare

Ca tie te presci quannu te dicenu ca si quacchedunu ca e’ pe paura e non per amore ca te ritenenu buenu vagnuni ca ormai sta perdenu ogne valore umanu costretti intra lu ghettu senza na cosa concreta a mano, chiaru

Beddhru miu statte attentu ca te fumanu, buenu ! Sine te fumanu nu ma capitu beddhru miu statte attentu ca te fumanu, buenu ! Sine te fumanu

Giovani uomini vannu su e giu’ per le strade la disoccupazione ti mette con le spalle al muro e tu ogni giorno diventi piu’ duro anche piu’ sicuro il futuro ti arriva dietro come nu siluru cosa questa nazione ti sta offrendo un senso unico hmm….d’indifferenza allora, conscio apri gli occhi con un giusto stile de ste storie de merda nu ta fa’ futtire e tempu chiui nu nci nna’e, me spiegu? se uardi l’ura e’ mezzo giornu te fuecu

Chiaru sienti moi,mena mena moi,la realta’ e’ quista quai te dicenu: “o cu nui o contru de nui” per primu c’e’ lu statu ca te ole omologatu cu tutte le leggi soi le tangentasse ca se nu le paghi su guai e quannu li dai ddrhi sordi mancu li iti chiui e su cazzi toi e c’e’ la cumparanza de prepotenza cu l’aure leggi soi e’ uguale non c’e’ differenza sulu la chiesa tene chiu potenza de tutti e doi te futtenu cu la paura cu tieni l’animu eternu dopu ca morirai ahi li guai ne cu unu ne’ cu lauru chiaru megghiu a sulu ca male ccumpagnatu ci nu capisci sempre pe culu rimani pigghiatu

Brau,brau,brau ncia’ riuscitu,si’ cumpare anche tu tutti quanti stanno a rota solo perche’ ci sei tu ca le pistole nun risolvenu questioni gia nci nete mute amanu a sti vagnuni sienti a mienzu la strada a du annu annu sempre intra la merda se truannu…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *