Zenglen – Dark Flower Lyrics

I want a brand new start

Pa gen anyen youn moun bezwen
Pou li pa vle peye pou li
Pa gen anyen youn moun renmen
Pou l’ pa soufri pou li
Tande sa k’ rive mwen eee la, you jou la
M’ te panse viv ak you moun kou Romeo et Juliette
Pandan nou sou gran chimen, divòs mete nou chita

Sa sa fè pou moun marye
Ni pou moun al fiyanse
Si n’ konnen demen n’ pral separe

[Hook]
Tankou you flè dizè
Lanmou nou fennen louvè
Dark flower
Give me back my heart
Dark flower
I want a brand new start (2X)

[Verse 2]
Pa kritike sila ki prefere
Bay kò yo avan yo bay kè yo
Pa kritike sila kap fè Pelé
Monte plizyè tèren avan yo pran angajman

Piga w jije s yo k’ pa vle pèdi tan
Pa pale yo mal si yo vle evite deception

Ki sans sa fè pou moun marye
Oubyen pou fiyanse
Epi demen tout bagay pral chanje

[Hook]
Tankou you flè dizè
Lanmou nou fennen louvè
Dark flower
Give me back my heart
Dark flower
I want a brand new start (2X)

[Solo piano]

Fò w’ eseye, mezire
Go try over and over
Test drive the car before you buy
Fò w’ eseye, mezire
Piga w’ okipe sa moun pral di
Se menm bagay nan relation gason ak fi
Fò w’ eseye, se sak fè fòk ou mezire
Go try over and over
Test drive the car before you buy
Fò w’ eseye, mezire
Chèche konnen si se plezi
Ou si se lanmou k’anvayi

[Piano solo]

Fò w’ eseye, mezire Go try over and over
Test drive the car before you buy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *