Zenglen – Do It Right Lyrics

Oye!
Se sa gason m’

Nan tout sa w’ap fè dans lavi
Pran san w’ fè li byen
Tout moun va respeckte w
Respekte prensip lavi, discipline, ooo
Tout moun va konn valè w (Valè w) [Oye!]

Nan tout sa w’ap fè dans lavi
Pran san w’ fè li byen
Pou pa regrèt demain
Discipline epi pasyans ak pèseverans oy
W’a jwenn rekonpans
Tou piti ou tande lavi s’on eskalye
Fò w’ fè 1 avan w fè 2
Fò w’ aprann abcd w’
Fò w’ rale avan w’ mache
Se ladan l nou tout pase

Oye!
Se sa gason m’
Fè sa w’ap fè a byen
N’ap fè l tou

[Chorus]
Pa leve you matin pran chodyè w pou ou fè manje
San w’ pa jamè gade lè manman w ape sizone
Ou ka bay kay la dife (dife)
Ou ka bay tout moun dyare (dyare)
Pa leve you matin pran sizo w fè rad pou mete
San w’ pa konnen boss Gerard gen 15 ans l’ap fè sa
Ou ka mache debraye (debraye)
Pran wont lasosyete (sosyete)
Pa leve you matin pran chodyè w pou ou fè manje
San w’ pa jamè gade lè manman w ape sizone
Ou ka bay kay la dife (dife)
Ou ka bay tout moun dyare (dyare)

[Hook]
Se pa sizo, a se kwafè (Se kwafè a)
Se pa clinic la, se doktè (Se doktè a)
Se pa lekòl la, se elèv la (Se elèv la)
Se pa ballon an, se Ronaldo (Se Ronaldo)
Se pa batterie a se Richie ki ka jwe konsa

Se pa keyboard la se Nicky ki solo konsa
Se pa guitar, se Brutus ki kreye sa
Se pa micro a, se Gracia ki chante konsa

[Chorus]
Pa leve you matin pran chodyè w pou ou fè manje
San w’ pa jamè gade lè manman w ape sizone
Ou ka bay kay la dife (dife)
Ou ka bay tout moun dyare (dyare)

[Piano solo]

Tchenbe, pa lage
Tchenbe, pa lage
Tchenbe, pa lage

Do it right, do it right
Don’t give up the fight, Don’t give up the fight
It’s a game of life baby, just do it right
Do it right, do it right
Don’t give up the fight, Don’t give up the fight
It’s a game of life baby

Tchenbe, pa lage
Tchenbe, pa lage
Tchenbe, pa lage

Do it right, do it
Don’t give up the fight, gotta do it now
It’s a game of life baby, do it, gotta do it now
Do it right, do it
Don’t give up the fight, gotta do it now
It’s a game of life baby, do it, gotta do it now
Do it right, do it
Don’t give up the fight, gotta do it now
It’s a game of life baby, do it, gotta do it now

[Outro]
Do it right, do it
Don’t give up the fight, gotta do it now
It’s a game of life baby, do it, gotta do it now
Do It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *